Fabryka ISandbox

public interface ISandboxFactory

com.android.tradefed.sandbox.ISandboxFactory


Fabryka do tworzenia ISandbox .

Streszczenie

Metody publiczne

abstract ISandbox createSandbox ()

Tworzy instancję piaskownicy, której można użyć do uruchomienia wywołania

Metody publiczne

utwórz piaskownicę

public abstract ISandbox createSandbox ()

Tworzy instancję piaskownicy, której można użyć do uruchomienia wywołania

Zwroty
ISandbox ISandbox