com.android.tradefed.yeniden dene

Arayüzler

IYeniden Deneme Kararı Yeniden deneme kararını yönlendiren ve daha hedefli yeniden deneme için filtreyi sınıfa uygulayan arayüz.

Sınıflar

TemelYeniden Deneme Kararı IRetryDecision temel uygulaması.
Sonuç Toplayıcı Alınan yeniden deneme stratejisine göre gerektiğinde sonuçları toplayan özel iletici.
RetryLogSaverResultForwarder Bulunduğumuz mevcut girişimin geçmesini de sağlayan iletici.
Yeniden DeneHazırlıkKarar Hazırlığı yeniden deneyip denememe ve modül çalıştırmasında başarısız olma konusundaki kararları açıklayan bir Sınıf.
İstatistikleri Yeniden Dene Bir IRemoteTest yeniden deneme oturumuna ilişkin istatistikleri tutan yapı.

Numaralandırmalar

BirleştirmeStratejisi Birden fazla deneme mevcut olduğunda sonuçların nasıl toplanması gerektiğini açıklar.
Stratejiyi Yeniden Dene Bazı testleri yeniden çalıştırırken kullanılacak Yeniden Deneme Stratejisi.