com.android.tradefed.tekrar dene

Arayüzler

IRetryDecision Yeniden deneme kararını yönlendiren ve daha hedefli yeniden deneme için filtreyi sınıfa uygulayan arayüz.

sınıflar

TemelYeniden DeneKarar IRetryDecision temel uygulaması.
Sonuç Toplayıcı Alınan yeniden deneme stratejisine göre gerektiğinde sonuçları toplayan özel iletici.
RetryLogSaverResultForwarder Bulunduğumuz mevcut girişimi geçmeyi de yöneten iletici.
Yeniden Deneme HazırlığıKarar Hazırlığın yeniden denenip denenmeyeceğine ve modül çalıştırmasında başarısız olup olmayacağına ilişkin kararları tanımlayan bir Sınıf.
Yeniden Deneİstatistikleri Bir IRemoteTest yeniden deneme oturumu için istatistikleri tutan yapı.

Numaralandırmalar

BirleştirmeStratejisi Birden çok deneme mevcut olduğunda sonuçların nasıl toplanması gerektiğini açıklar.
Yeniden DeneStrateji Bazı testleri yeniden çalıştırırken kullanılacak Yeniden Deneme Stratejisi.