İstatistikleri yeniden dene

public class RetryStatistics
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.retry.RetryStatistics


Bir IRemoteTest yeniden deneme oturumu için istatistikleri tutan yapı. RetryStrategy bağlı olarak tüm alanlar doldurulmayabilir.

Özet

Alanlar

public long mRetryFailure

public long mRetrySuccess

public long mRetryTime

Kamu inşaatçılar

RetryStatistics ()

Herkese açık yöntemler

static final RetryStatistics aggregateStatistics ( stats) aggregateStatistics ( stats)

Birkaç yeniden denemenin istatistiklerini toplamak için yardımcı yöntem.

Alanlar

mRetryFailure

public long mRetryFailure

mRetrySuccess

public long mRetrySuccess

mRetryTime

public long mRetryTime

Kamu inşaatçılar

İstatistikleri yeniden dene

public RetryStatistics ()

Herkese açık yöntemler

aggregateStatistics

public static final RetryStatistics aggregateStatistics ( stats)

Birkaç yeniden denemenin istatistiklerini toplamak için yardımcı yöntem.

Parametreler
stats

İadeler
RetryStatistics