Ponów próbę statystyczną

public class RetryStatistics
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.retry.RetryStatistics


Struktura przechowująca statystyki dla sesji ponownych prób jednego IRemoteTest . W zależności od RetryStrategy nie wszystkie pola mogą zostać wypełnione.

Streszczenie

Pola

public mAttemptIsolationCost

public long mRetryFailure

public long mRetrySuccess

public long mRetryTime

Konstruktorzy publiczni

RetryStatistics ()

Metody publiczne

static final RetryStatistics aggregateStatistics ( stats) aggregateStatistics ( stats)

Metoda pomocnicza służąca do agregowania statystyk kilku ponownych prób.

static long isolationCostPerAttempt (int attempt, stats) isolationCostPerAttempt (int attempt, stats)

Pola

mAttemptIsolationKoszt

public  mAttemptIsolationCost

mPonowna próba nie powiodła się

public long mRetryFailure

mPonów próbę

public long mRetrySuccess

mRetryTime

public long mRetryTime

Konstruktorzy publiczni

Ponów próbę statystyczną

public RetryStatistics ()

Metody publiczne

zbiorczeStatystyki

public static final RetryStatistics aggregateStatistics ( stats)

Metoda pomocnicza służąca do agregowania statystyk kilku ponownych prób.

Parametry
stats

Zwroty
RetryStatistics

izolacjaKosztPróby

public static long isolationCostPerAttempt (int attempt, 
                 stats)

Parametry
attempt int

stats

Zwroty
long