com.android.tradefed.result.suite

Arayüzler

IFormatterGenerator SuiteResultHolder için bir biçimlendiriciyi açıklayan arabirim.

Sınıflar

FormattedGeneratorReporter Belirli bir formatta raporlar oluşturmaya izin veren muhabir.
SuiteResultHolder Çağrı sonuçlarını serileştirmeyi ve serileştirmeyi kaldırmayı kolaylaştırmak için yardımcı nesne.
SuiteResultReporter Tüm süit çağrısı için test sonuçlarını toplayın ve nihai sonuçları çıkarın.
SuiteResultReporter.ModulePrepTimes Bir modülün hazırlanması ve yırtılma süresi için nesne tutucu.
XmlFormattedGeneratorReporter Paketi bir xml biçiminde FormattedGeneratorReporter uygulaması
XmlSuiteResultFormatter Bir paketi kaydetmek için yardımcı program sınıfı XML olarak çalışır.
XmlSuiteResultFormatter.RunHistory JSON dönüşümü için yardımcı nesne.