com.android.tradefed.result.suite

Arayüzler

IFormatterJeneratör SuiteResultHolder için bir formatlayıcıyı açıklayan arayüz.

Sınıflar

FormattedGeneratorReporter Belirli bir formatta raporlar oluşturmaya izin veren raporlayıcı.
SuiteResultHolder Çağrı sonuçlarının serileştirilmesini ve seri durumdan çıkarılmasını kolaylaştıran yardımcı nesne.
SuiteResultReporter Tüm paketin başlatılması için test sonuçlarını toplayın ve nihai sonuçların çıktısını alın.
SuiteResultReporter.ModulePrepTimes Bir modülün hazırlanması ve sökülmesi için nesne tutucu.
XmlFormattedGeneratorReporter Paketi biçimlendiren FormattedGeneratorReporter uygulanması, xml biçiminde sonuçlanır.
XmlSuiteResultFormatter XML olarak çalıştırılan bir paketi kaydetmek için yardımcı program sınıfı.
XmlSuiteResultFormatter.RunHistory JSON dönüşümü için yardımcı nesne.