IFormatterGenerator

public interface IFormatterGenerator

com.android.tradefed.result.suite.IFormatterGenerator


SuiteResultHolder için biçimlendiriciyi açıklayan arabirim.

Özet

Genel yöntemler

abstract SuiteResultHolder parseResults (File resultDir, boolean shallow)

Bir sonuç dizini alan ve bunun dışında SuiteResultHolder oluşturan writeResults(com.android.tradefed.result.suite.SuiteResultHolder, File) işleminin ters işlemi.

abstract File writeResults ( SuiteResultHolder holder, File resultDir)

Sonuçları belirli bir biçimde yazın.

Genel yöntemler

sonuçları ayrıştır

public abstract SuiteResultHolder parseResults (File resultDir, 
        boolean shallow)

Bir sonuç dizini alan ve bunun dışında SuiteResultHolder oluşturan writeResults(com.android.tradefed.result.suite.SuiteResultHolder, File) işleminin ters işlemi.

parametreler
resultDir File : Sonuçların bulunacağı dizin.

shallow boolean : yalnızca SuiteResultHolder en üst düzey bilgilerini yükleyin.

İadeler
SuiteResultHolder Sonuç temsilini içeren bir SuiteResultHolder . Veya bir şeyler ters giderse null.

Sonuçları yaz

public abstract File writeResults (SuiteResultHolder holder, 
        File resultDir)

Sonuçları belirli bir biçimde yazın.

parametreler
holder SuiteResultHolder : SuiteResultHolder tutulan sonuçlar.

resultDir File : Sonuçların saklanması gereken dizin.

İadeler
File Sonuçları biçimlendirilmiş bir şekilde içeren bir ERROR(/File) .