IFormatterJeneratör

public interface IFormatterGenerator

com.android.tradefed.result.suite.IFormatterGenerator


SuiteResultHolder için bir formatlayıcıyı açıklayan arayüz.

Özet

Genel yöntemler

abstract SuiteResultHolder parseResults (File resultDir, boolean shallow)

Bir sonuç dizinini alan ve bunun dışında SuiteResultHolder oluşturan writeResults(com.android.tradefed.result.suite.SuiteResultHolder, File) işleminin ters işlemi.

abstract File writeResults ( SuiteResultHolder holder, File resultDir)

Sonuçları belirli bir formatta yazın.

Genel yöntemler

ayrıştırmaSonuçları

public abstract SuiteResultHolder parseResults (File resultDir, 
        boolean shallow)

Bir sonuç dizinini alan ve bunun dışında SuiteResultHolder oluşturan writeResults(com.android.tradefed.result.suite.SuiteResultHolder, File) işleminin ters işlemi.

Parametreler
resultDir File : Sonuçların bulunacağı dizin.

shallow boolean : SuiteResultHolder yalnızca üst düzey bilgilerini yükleyin.

İadeler
SuiteResultHolder Sonuç gösterimini içeren bir SuiteResultHolder . Veya bir şeyler ters giderse null.

Sonuçları yaz

public abstract File writeResults (SuiteResultHolder holder, 
        File resultDir)

Sonuçları belirli bir formatta yazın.

Parametreler
holder SuiteResultHolder : SuiteResultHolder tutulan sonuçlar.

resultDir File : Sonuçların saklanacağı dizin.

İadeler
File sonuçları biçimlendirilmiş bir şekilde içeren bir ERROR(/File) .