com.android.tradefed.result.proto

Sınıflar

FileProtoResultReporter TestRecord bir dosyaya TestRecord proto muhabir.
ProtoResultParser Tradefed sonuç protokol formatı için ayrıştırıcı.
ProtoResultReporter Sonuç muhabiri, içindeki tüm sonuçları içeren bir TestRecord oluşturur.
StreamProtoReceiver Alınan proto TestRecord'u Tradefed olaylarına çeviren bir alıcı.
StreamProtoResultReporter ProtoResultReporter bir uygulaması

Numaralandırmalar

ProtoResultParser.TestLevel İşlenmekte olan protokolün geçerli düzeyini temsil eden numaralandırma.