com.android.tradefed.result.proto

Sınıflar

DosyaProtoResultReporter TestRecord bir dosyaya aktaran protokol raporlayıcısı.
ProtoResultParser Tradefed sonuç protokol formatı için ayrıştırıcı.
ProtoResultReporter Sonuç raporlayıcısı, içindeki tüm sonuçları içeren bir TestRecord protobuf'u oluşturur.
AkışProtoAlıcı Alınan Proto TestRecord'u Tradefed etkinliklerine çeviren bir alıcı.
StreamProtoResultReporter ProtoResultReporter bir uygulaması

Numaralandırmalar

ProtoResultParser.TestLevel İşlenmekte olan protokolün geçerli düzeyini temsil eden numaralandırma.
,

com.android.tradefed.result.proto

Sınıflar

DosyaProtoResultReporter TestRecord bir dosyaya aktaran protokol raporlayıcısı.
ProtoResultParser Tradefed sonuç protokol formatı için ayrıştırıcı.
ProtoResultReporter Sonuç raporlayıcısı, içindeki tüm sonuçları içeren bir TestRecord protobuf'u oluşturur.
AkışProtoAlıcı Alınan Proto TestRecord'u Tradefed etkinliklerine çeviren bir alıcı.
StreamProtoResultReporter ProtoResultReporter bir uygulaması

Numaralandırmalar

ProtoResultParser.TestLevel İşlenmekte olan protokolün geçerli düzeyini temsil eden numaralandırma.