ErrorStorageUtil

public class ErrorStorageUtil
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.result.error.ErrorStorageUtil


Klasa pomocnicza do manipulowania błędami w celu dostosowania ich do wspólnego magazynu.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ErrorStorageUtil ()

Metody publiczne

static String mapStatus (TestRecordProto.FailureStatus status)

Mapuj zamienione błędy na typowe błędy pamięci masowej w naszej infrastrukturze.

Konstruktorzy publiczni

ErrorStorageUtil

public ErrorStorageUtil ()

Metody publiczne

stan mapy

public static String mapStatus (TestRecordProto.FailureStatus status)

Mapuj zamienione błędy na typowe błędy pamięci masowej w naszej infrastrukturze. Mapują 1:1, ale mają nieco inne nazwy, więc ponownie je tutaj dopasowujemy.

Parametry
status TestRecordProto.FailureStatus

Zwroty
String