DefaultRemoteAndroidTestRunner

public class DefaultRemoteAndroidTestRunner
extends RemoteAndroidTestRunner

java.lang.অবজেক্ট
com.android.ddmlib.testrunner.RemoteAndroidTestRunner
com.android.tradefed.result.ddmlib.DefaultRemoteAndroidTestRunner


Tradefed ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু ডিফল্ট সেট করতে ddmlib RemoteAndroidTestRunner এর এক্সটেনশন।

সারসংক্ষেপ

পাবলিক কনস্ট্রাক্টর

DefaultRemoteAndroidTestRunner (String packageName, String runnerName, IShellEnabledDevice remoteDevice)

পাবলিক পদ্ধতি

IInstrumentationResultParser createParser (String runName, listeners) createParser (String runName, listeners)

পাবলিক কনস্ট্রাক্টর

DefaultRemoteAndroidTestRunner

public DefaultRemoteAndroidTestRunner (String packageName, 
        String runnerName, 
        IShellEnabledDevice remoteDevice)

পরামিতি
packageName String

runnerName String

remoteDevice IShellEnabledDevice

পাবলিক পদ্ধতি

পার্সার তৈরি করুন

public IInstrumentationResultParser createParser (String runName, 
         listeners)

পরামিতি
runName String

listeners

রিটার্নস
IInstrumentationResultParser