Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措
此页面由 Cloud Translation API 翻译。
Switch to English

TestFailureEmailResultReporter

public class TestFailureEmailResultReporter
extends EmailResultReporter

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.CollectingTestListener
com.android.tradefed.result.EmailResultReporter
com.android.tradefed.result.TestFailureEmailResultReporter


Bir EmailResultReporter , bildirimleri yalnızca başarısızlıkları test etmekle sınırlandırabilir.

Özet

Kamu inşaatçılar

TestFailureEmailResultReporter ()

Varsayılan kurucu

Korumalı kurucular

TestFailureEmailResultReporter (IEmail mailer)

TestFailureEmailResultReporter özel bir IEmail örneğiyle bir TestFailureEmailResultReporter oluşturun.

Korumalı yöntemler

boolean shouldSendMessage ()

Bir çağrı hatası varsa bir mesaj gönderin.

Kamu inşaatçılar

TestFailureEmailResultReporter

public TestFailureEmailResultReporter ()

Varsayılan kurucu

Korumalı kurucular

TestFailureEmailResultReporter

protected TestFailureEmailResultReporter (IEmail mailer)

TestFailureEmailResultReporter özel bir IEmail örneğiyle bir TestFailureEmailResultReporter oluşturun.

Birim testi için maruz bırakıldı.

Parametreler
mailer IEmail : Kullanılacak IEmail örneği.

Korumalı yöntemler

shouldSendMessage

protected boolean shouldSendMessage ()

Bir çağrı hatası varsa bir mesaj gönderin.

İadeler
boolean CollectingTestListener.hasFailedTests() dönüş değeri.