PassingTestFileReporter

public class PassingTestFileReporter
extends TestResultListener implements ITestInvocationListener

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.result.TestResultListener
com.android.tradefed.result.PassingTestFileReporter


ITestInvocationListener , który zapisuje listę przekazanych przypadków testowych do pliku testowego

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

PassingTestFileReporter ()

Metody publiczne

void invocationEnded (long elapsedTime)

Raportuje, że wywołanie zostało zakończone pomyślnie lub z powodu błędu.

void invocationStarted ( IInvocationContext context)

Zgłasza początek wywołania testu.

void testResult ( TestDescription test, TestResult result)

Konstruktorzy publiczni

PassingTestFileReporter

public PassingTestFileReporter ()

Metody publiczne

wywołanieZakończone

public void invocationEnded (long elapsedTime)

Raportuje, że wywołanie zostało zakończone pomyślnie lub z powodu błędu.

Zostanie automatycznie wywołany przez platformę TradeFederation.

Parametry
elapsedTime long : czas wywołania, który upłynął w ms

wywołanieRozpoczęte

public void invocationStarted (IInvocationContext context)

Zgłasza początek wywołania testu.

Zostanie automatycznie wywołany przez platformę TradeFederation. Reporterzy muszą zastąpić tę metodę, aby obsługiwać raporty z wielu urządzeń.

Parametry
context IInvocationContext : informacja o wywołaniu

wynik testu

public void testResult (TestDescription test, 
                TestResult result)

Parametry
test TestDescription

result TestResult