Çoklu Hata Açıklaması

public final class MultiFailureDescription
extends FailureDescription

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.FailureDescription
com.android.tradefed.result.MultiFailureDescription


Tek bir tutucuda birden fazla FailureDescription toplayın. Bu, aynı test durumu veya çalıştırma üzerinde her biri başarısızlıkla sonuçlanan birkaç deneme yapıldığında tüm başarısızlık açıklamalarını taşımak için kullanılabilir.

Özet

kamu inşaatçılar

MultiFailureDescription ( failures) MultiFailureDescription ( failures)
MultiFailureDescription ( FailureDescription... failures)

Genel yöntemler

MultiFailureDescription addFailure ( FailureDescription failure)

Mevcut bir MultiFailureDescription başka bir hata ekleyin.

boolean equals (Object obj)
ErrorIdentifier getErrorIdentifier ()

Hatayı temsil eden ErrorIdentifier döndürür.

String getErrorMessage ()

Başarısızlıkla ilişkili hata mesajını döndürür.

TestRecordProto.FailureStatus getFailureStatus ()

Başarısızlıkla ilişkili FailureStatus'u döndürür.

getFailures ()

MultiFailureDescription tarafından izlenen FailureDescription listesini döndürür.

String getOrigin ()

Hatanın kaynağını döndürür.

boolean isRetriable ()

Hatanın yeniden denenebilir olup olmadığını döndürür.

String toString ()

kamu inşaatçılar

Çoklu Hata Açıklaması

public MultiFailureDescription ( failures)

parametreler
failures

Çoklu Hata Açıklaması

public MultiFailureDescription (FailureDescription... failures)

parametreler
failures FailureDescription

Genel yöntemler

ekleme hatası

public MultiFailureDescription addFailure (FailureDescription failure)

Mevcut bir MultiFailureDescription başka bir hata ekleyin.

parametreler
failure FailureDescription : Ek başarısızlık

İadeler
MultiFailureDescription Geçerli MultiFailureDescription .

eşittir

public boolean equals (Object obj)

parametreler
obj Object

İadeler
boolean

getErrorIdentifier

public ErrorIdentifier getErrorIdentifier ()

Hatayı temsil eden ErrorIdentifier döndürür. boş olabilir.

İadeler
ErrorIdentifier

getErrorMessage

public String getErrorMessage ()

Başarısızlıkla ilişkili hata mesajını döndürür.

İadeler
String

getFailureStatus

public TestRecordProto.FailureStatus getFailureStatus ()

Başarısızlıkla ilişkili FailureStatus'u döndürür. boş olabilir.

İadeler
TestRecordProto.FailureStatus

Başarısızlıklar

public  getFailures ()

MultiFailureDescription tarafından izlenen FailureDescription listesini döndürür.

İadeler

getOrigin

public String getOrigin ()

Hatanın kaynağını döndürür. boş olabilir.

İadeler
String

yeniden denenebilir

public boolean isRetriable ()

Hatanın yeniden denenebilir olup olmadığını döndürür.

İadeler
boolean

toString

public String toString ()

İadeler
String