Pomocnik podsumowania wywołania

public class InvocationSummaryHelper
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.result.InvocationSummaryHelper


Klasa pomocnicza do zbierania i raportowania TestSummary dla zestawu słuchaczy

Streszczenie

Metody publiczne

static void reportInvocationEnded ( listeners, long elapsedTime) reportInvocationEnded ( listeners, long elapsedTime)
static void reportInvocationStarted ( listeners, IInvocationContext context) reportInvocationStarted ( listeners, IInvocationContext context)

Metody publiczne

raportZakończono wywołanie

public static void reportInvocationEnded ( listeners, 
        long elapsedTime)

Parametry
listeners

elapsedTime long

raportRozpoczęcie wywołania

public static void reportInvocationStarted ( listeners, 
        IInvocationContext context)

Parametry
listeners

context IInvocationContext