Stan wywołania

public final enum InvocationStatus
extends Enum< InvocationStatus >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.result.InvocationStatus >
com.android.tradefed.result.InvocationStatus


Wyliczenie pomocnicze reprezentujące stan wywołania

Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

InvocationStatus BUILD_ERROR

InvocationStatus FAILED

InvocationStatus SUCCESS

Metody publiczne

static InvocationStatus valueOf (String name)
static final InvocationStatus[] values ()

Wartości wyliczeniowe

BŁĄD_BUDOWY

public static final InvocationStatus BUILD_ERROR

PRZEGRANY

public static final InvocationStatus FAILED

POWODZENIE

public static final InvocationStatus SUCCESS

Metody publiczne

wartość

public static InvocationStatus valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
InvocationStatus

wartości

public static final InvocationStatus[] values ()

Zwroty
InvocationStatus[]