ITestLoggerAlıcı

public interface ITestLoggerReceiver

com.android.tradefed.result.ITestLoggerAlıcı


Günlüğe kaydetme amacıyla kullanılabilmesi için bir ITestLogger örneğine enjekte edilebilen bir varlık.

Özet

Genel yöntemler

abstract void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

ITestLogger örneğini enjekte eder

Genel yöntemler

setTestLogger

public abstract void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

ITestLogger örneğini enjekte eder

parametreler
testLogger ITestLogger

,

ITestLoggerAlıcı

public interface ITestLoggerReceiver

com.android.tradefed.result.ITestLoggerAlıcı


Günlüğe kaydetme amacıyla kullanılabilmesi için bir ITestLogger örneğine enjekte edilebilen bir varlık.

Özet

Genel yöntemler

abstract void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

ITestLogger örneğini enjekte eder

Genel yöntemler

setTestLogger

public abstract void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

ITestLogger örneğini enjekte eder

parametreler
testLogger ITestLogger