ZliczanieTestResultListener

public class CountingTestResultListener
extends TestResultListener

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.TestResultListener
com.android.tradefed.result.CountingTestResultListener


TestResultListener , który śledzi całkowitą liczbę testów według TestStatus

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

CountingTestResultListener ()

Metody publiczne

int[] getResultCounts ()

Zwróć liczbę testów ZALICZONY, NIEKOMPLETNY, ZIGNOROWANY itp.

int getTotalTests ()

Zwróć całkowitą liczbę wykonanych testów.

boolean hasFailedTests ()

Metoda pomocnicza w celu określenia, czy istnieją jakieś niepowodzenia (jeden z wyników Niekompletny, Niepowodzenie, Niepowodzenie).

void testResult ( TestDescription test, TestResult result)

Konstruktorzy publiczni

ZliczanieTestResultListener

public CountingTestResultListener ()

Metody publiczne

getResultCounts

public int[] getResultCounts ()

Zwróć liczbę testów ZALICZONY, NIEKOMPLETNY, ZIGNOROWANY itp.

Zwroty
int[] tablica indeksowana przez TestStatus.ordinal(), która przechowuje liczbę testów o każdym statusie

getTotalTests

public int getTotalTests ()

Zwróć całkowitą liczbę wykonanych testów.

Zwroty
int

Testy zakończyły się niepowodzeniem

public boolean hasFailedTests ()

Metoda pomocnicza w celu określenia, czy istnieją jakieś niepowodzenia (jeden z wyników Niekompletny, Niepowodzenie, Niepowodzenie).

Zwroty
boolean

wynik testu

public void testResult (TestDescription test, 
                TestResult result)

Parametry
test TestDescription

result TestResult