BugreportCollector.Freq

public static final enum BugreportCollector.Freq
extends Enum< BugreportCollector.Freq > implements BugreportCollector.SubPredicate

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Freq >
com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Freq


Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

BugreportCollector.Freq EACH

BugreportCollector.Freq FIRST

Metody publiczne

static BugreportCollector.Freq valueOf (String name)
static final Freq[] values ()

Wartości wyliczeniowe

KAŻDY

public static final BugreportCollector.Freq EACH

PIERWSZY

public static final BugreportCollector.Freq FIRST

Metody publiczne

wartość

public static BugreportCollector.Freq valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
BugreportCollector.Freq

wartości

public static final Freq[] values ()

Zwroty
Freq[]