ActionInProgress

public final enum ActionInProgress
extends Enum< ActionInProgress >

java.lang.Nesne
java.lang.Enum< com.android.tradefed.result.ActionInProgress >
com.android.tradefed.result.ActionInProgress


Genel eylem devam ediyor. Başarısızlıklara daha fazla bağlam vermek için kullanılır.

Özet

enum değerleri

ActionInProgress FETCHING_ARTIFACTS

ActionInProgress FREE_RESOURCES

ActionInProgress SETUP

ActionInProgress TEAR_DOWN

ActionInProgress TEST

ActionInProgress UNSET

Genel yöntemler

static ActionInProgress valueOf (String name)
static final ActionInProgress[] values ()

enum değerleri

FETCHING_ARTIFACTS

public static final ActionInProgress FETCHING_ARTIFACTS

FREE_RESOURCES

public static final ActionInProgress FREE_RESOURCES

KURMAK

public static final ActionInProgress SETUP

SÖKMEK

public static final ActionInProgress TEAR_DOWN

ÖLÇEK

public static final ActionInProgress TEST

AYARLA

public static final ActionInProgress UNSET

Genel yöntemler

değeri

public static ActionInProgress valueOf (String name)

parametreler
name String

İadeler
ActionInProgress

değerler

public static final ActionInProgress[] values ()

İadeler
ActionInProgress[]