ATestFileSystemLogSaver

public class ATestFileSystemLogSaver
extends FileSystemLogSaver

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.result.FileSystemLogSaver
com.android.tradefed.result.ATestFileSystemLogSaver


Bu LogSaver sınıfı, günlükleri belirli bir yola kaydetmek için ATest tarafından kullanılır.

Özet

Kamu inşaatçıları

ATestFileSystemLogSaver ()

Korumalı yöntemler

File generateLogReportDir ( IBuildInfo buildInfo, File reportDir)

Alt sınıfın yol mantığını oluşturmayı özelleştirmesine izin veren açık bir yöntem.

Kamu inşaatçıları

ATestFileSystemLogSaver

public ATestFileSystemLogSaver ()

Korumalı yöntemler

oluşturmakLogReportDir

protected File generateLogReportDir (IBuildInfo buildInfo, 
                File reportDir)

Alt sınıfın yol mantığını oluşturmayı özelleştirmesine izin veren açık bir yöntem.

parametreler
buildInfo IBuildInfo : IBuildInfo

reportDir File : rapor dizini için ERROR(/File) .

İadeler
File test-log-file-path seçeneğinin belirttiği yolda oluşturulan dizin.