ATestFileSystemLogSaver

public class ATestFileSystemLogSaver
extends FileSystemLogSaver

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.result.FileSystemLogSaver
com.android.tradefed.result.ATestFileSystemLogSaver


Ta klasa LogSaver jest używana przez ATest do zapisywania dzienników w określonej ścieżce.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ATestFileSystemLogSaver ()

Metody chronione

File generateLogReportDir ( IBuildInfo buildInfo, File reportDir)

Ujawniona metoda umożliwiająca podklasie dostosowanie logiki generowania ścieżki.

Konstruktorzy publiczni

ATestFileSystemLogSaver

public ATestFileSystemLogSaver ()

Metody chronione

wygenerujLogReportDir

protected File generateLogReportDir (IBuildInfo buildInfo, 
                File reportDir)

Ujawniona metoda umożliwiająca podklasie dostosowanie logiki generowania ścieżki.

Parametry
buildInfo IBuildInfo : plik IBuildInfo

reportDir File : ERROR(/File) katalogu raportów.

Zwroty
File Katalog utworzony w ścieżce określonej przez opcję atest-log-file-path.