Procesor StatsdEventMetricPost

public class StatsdEventMetricPostProcessor
extends StatsdGenericPostProcessor

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.postprocessor.BasePostProcessor
com.android.tradefed.postprocessor.StatsdGenericPostProcessor
com.android.tradefed.postprocessor.StatsdEventMetricPostProcessor


Postprocesor, który przetwarza metryki zdarzeń w raportach statystycznych w pary klucz-wartość, korzystając z formaterów określonych w procesorze.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

StatsdEventMetricPostProcessor ()

Metody chronione

parseMetricsFromReportList (StatsLog.ConfigMetricsReportList reportList)

Przeanalizuj metryki zdarzeń z ConfigMetricsReportList przy użyciu formaterów atomów.

Konstruktorzy publiczni

Procesor StatsdEventMetricPost

public StatsdEventMetricPostProcessor ()

Metody chronione

parseMetricsFromReportList

protected  parseMetricsFromReportList (StatsLog.ConfigMetricsReportList reportList)

Przeanalizuj metryki zdarzeń z ConfigMetricsReportList przy użyciu formaterów atomów.

Metryki zdarzeń skutkujące zduplikowanymi kluczami będą przechowywane jako wartości oddzielane przecinkami.

Parametry
reportList StatsLog.ConfigMetricsReportList

Zwroty