com.android.tradefed.monitoring

Sınıflar

LabResourceDeviceMonitor LabResourceService için gRPC sunucusunu başlatan/yöneten laboratuvar kaynağı monitörü.