CihazWifiKaynakMetrikToplayıcı

public class DeviceWifiResourceMetricCollector
extends Object implements IResourceMetricCollector

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.monitoring.collector.DeviceWifiResourceMetricCollector


Toplayıcı, mevcut bağlı wifi sinyal gücünü ve bağlantı hızı ölçümlerini toplar.

Özet

Alanlar

public static final String NOISE

public static final String RSSI

public static final String SPEED

public static final String SSID

public static final String WIFI_METRIC_NAME

public static final String WIFI_SIGNAL_CMD

public static final Pattern WIFI_SIGNAL_PATTERN

public static final String WIFI_STATUS_CMD

public static final Pattern WIFI_STATUS_PATTERN

Kamu inşaatçıları

DeviceWifiResourceMetricCollector ()

Genel yöntemler

getDeviceResourceMetrics ( DeviceDescriptor descriptor, IDeviceManager deviceManager)

Adb shell komutunu yayınlar ve WiFi ölçümlerini ayrıştırır.

Alanlar

GÜRÜLTÜ, SES

public static final String NOISE

RSSI

public static final String RSSI

HIZ

public static final String SPEED

SSID

public static final String SSID

WIFI_METRIC_NAME

public static final String WIFI_METRIC_NAME

WIFI_SIGNAL_CMD

public static final String WIFI_SIGNAL_CMD

WIFI_SIGNAL_PATTERN

public static final Pattern WIFI_SIGNAL_PATTERN

WIFI_STATUS_CMD

public static final String WIFI_STATUS_CMD

WIFI_STATUS_PATTERN

public static final Pattern WIFI_STATUS_PATTERN

Kamu inşaatçıları

CihazWifiKaynakMetrikToplayıcı

public DeviceWifiResourceMetricCollector ()

Genel yöntemler

getDeviceResourceMetrics

public  getDeviceResourceMetrics (DeviceDescriptor descriptor, 
                IDeviceManager deviceManager)

Adb shell komutunu yayınlar ve WiFi ölçümlerini ayrıştırır.

parametreler
descriptor DeviceDescriptor : Ölçüm cihazıyla ilgili DeviceDescriptor .

deviceManager IDeviceManager : IDeviceManager örneği.

İadeler
Aygıt Resource bir ERROR(/Collection) .