CihazDepolamaYaşKaynakMetrikToplayıcı

public class DeviceStorageAgeResourceMetricCollector
extends Object implements IResourceMetricCollector

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.monitoring.collector.DeviceStorageAgeResourceMetricCollector


Logcat'ten depolama yaşını ayrıştırın. Storaged, bu toplayıcı için etkinleştirilmelidir. Lütfen bu toplayıcıyı kullanmadan önce kontrol edin, aksi takdirde boş kaynaklar döndürür.

Özet

Alanlar

public static final String AGE_TAG

public static final String LIFE_A_TAG

public static final String LIFE_B_TAG

public static final String STORAGE_AGE_CMD_FORMAT

public static final Pattern STORAGE_AGE_PATTERN

public static final String STORAGE_AGE_RESOURCE_NAME

Kamu inşaatçıları

DeviceStorageAgeResourceMetricCollector ()

Genel yöntemler

getDeviceResourceMetrics ( DeviceDescriptor descriptor, IDeviceManager deviceManager)

Cihaz kaynak ölçümlerini toplar.

Alanlar

AGE_TAG

public static final String AGE_TAG

LIFE_A_TAG

public static final String LIFE_A_TAG

LIFE_B_TAG

public static final String LIFE_B_TAG

STORAGE_AGE_CMD_FORMAT

public static final String STORAGE_AGE_CMD_FORMAT

STORAGE_AGE_PATTERN

public static final Pattern STORAGE_AGE_PATTERN

STORAGE_AGE_RESOURCE_NAME

public static final String STORAGE_AGE_RESOURCE_NAME

Kamu inşaatçıları

CihazDepolamaYaşKaynakMetrikToplayıcı

public DeviceStorageAgeResourceMetricCollector ()

Genel yöntemler

getDeviceResourceMetrics

public  getDeviceResourceMetrics (DeviceDescriptor descriptor, 
                IDeviceManager deviceManager)

Cihaz kaynak ölçümlerini toplar. İşlev getDeviceMetricizeTimeoutMs() ms içinde dönmelidir, aksi takdirde sonuç LabResourceDeviceMonitor tarafından bırakılır. Ayrıca, pahalı işlemlerden önce lütfen Thread.currentThread().isInterrupted() öğesini kontrol edin ve hemen iade edin.

parametreler
descriptor DeviceDescriptor : Ölçüm cihazıyla ilgili DeviceDescriptor .

deviceManager IDeviceManager : IDeviceManager örneği.

İadeler
Aygıt Resource bir ERROR(/Collection) .