ILogKayıt

public interface ILogRegistry
implements Log.ILogOutput

com.android.tradefed.log.ILogRegistry


Farklı günlükçüleri çoklayan ve yöneten bir ILogOutput tekil günlükçü için bir arabirim.

Özet

Genel yöntemler

abstract void closeAndRemoveAllLogs ()

Bu LogRegistry tarafından yönetilen tüm günlükleri kapatır ve kaldırır.

abstract void dumpLogs ()

Tüm günlükleri dosyalara dökmek için teşhis yöntemi.

abstract void dumpToGlobalLog ( ILeveledLogOutput log)

Bir ILeveledLogOutput günlüğünün tüm içeriğini genel günlüğe döker.

abstract Log.LogLevel getGlobalLogDisplayLevel ()

Genel günlük için geçerli günlük düzeyi görüntüsünü döndürür

abstract void logEvent (Log.LogLevel logLevel, ILogRegistry.EventType event, args) logEvent (Log.LogLevel logLevel, ILogRegistry.EventType event, args)

Haritadaki ilişkili bilgilerle bir türden bir olayı günlüğe kaydetmek için bu yöntemi çağırın.

abstract void registerLogger ( ILeveledLogOutput log)

Geçerli iş parçacığı için kullanılacak örnek olarak günlükçüyü kaydeder.

abstract void saveGlobalLog ()

Tüm global günlükçülerin içeriğini tmp dosyalarına kaydeder.

abstract void setGlobalLogDisplayLevel (Log.LogLevel logLevel)

Genel günlük için günlük düzeyi görüntüsünü ayarlayın

abstract void unregisterLogger ()

Geçerli iş parçacığı için yürürlükte olan geçerli günlükçü kaydını siler.

Genel yöntemler

CloseAndRemoveAllLogs

public abstract void closeAndRemoveAllLogs ()

Bu LogRegistry tarafından yönetilen tüm günlükleri kapatır ve kaldırır.

döküm günlükleri

public abstract void dumpLogs ()

Tüm günlükleri dosyalara dökmek için teşhis yöntemi.

dumpToGlobalLog

public abstract void dumpToGlobalLog (ILeveledLogOutput log)

Bir ILeveledLogOutput günlüğünün tüm içeriğini genel günlüğe döker.

Bu, kaydedicinin çıktısının kalıcı olarak kaydedilmeyeceğini bildiğiniz, ancak içeriğin bir yere kaydedilmesini ve kaybolmamasını istediğiniz senaryolarda kullanışlıdır.

getGlobalLogDisplayLevel

public abstract Log.LogLevel getGlobalLogDisplayLevel ()

Genel günlük için geçerli günlük düzeyi görüntüsünü döndürür

İadeler
Log.LogLevel logLevel kullanılacak LogLevel

logOlay

public abstract void logEvent (Log.LogLevel logLevel, 
        ILogRegistry.EventType event, 
         args)

Haritadaki ilişkili bilgilerle bir türden bir olayı günlüğe kaydetmek için bu yöntemi çağırın. Olayın zamanı otomatik olarak eklenir.

parametreler
logLevel Log.LogLevel : yazdırılacak LogLevel .

event ILogRegistry.EventType : günlüğe kaydedilecek olayın ILogRegistry.EventType .

args : olay hakkında daha fazla ayrıntı almak için günlük girişine eklenecek argümanların haritası.

kayıt kaydedici

public abstract void registerLogger (ILeveledLogOutput log)

Geçerli iş parçacığı için kullanılacak örnek olarak günlükçüyü kaydeder.

parametreler
log ILeveledLogOutput

saveGlobalLog

public abstract void saveGlobalLog ()

Tüm global günlükçülerin içeriğini tmp dosyalarına kaydeder.

setGlobalLogDisplayLevel

public abstract void setGlobalLogDisplayLevel (Log.LogLevel logLevel)

Genel günlük için günlük düzeyi görüntüsünü ayarlayın

parametreler
logLevel Log.LogLevel : kullanılacak LogLevel

Kaydediciyi sil

public abstract void unregisterLogger ()

Geçerli iş parçacığı için yürürlükte olan geçerli günlükçünün kaydını siler.