com.android.tradefed.lite

sınıflar

DryRunner Testleri gerçekten yürütmek yerine şeffaf bir şekilde kuru çalışır.
HostUtils Ana bilgisayar testlerini çalıştırmak için bazı yararlı yardımcı program yöntemlerini uygular.