com.android.tradefed.lite

Sınıflar

DryRunner Testleri fiilen yürütmek yerine şeffaf olarak kuru çalıştırma testleri.
HostUtils Ana bilgisayar testlerini çalıştırmak için bazı yararlı yardımcı program yöntemlerini uygular.