Pomocnik dostawcy tokenu

public class TokenProviderHelper
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.token.TokenProviderHelper


Pomocnik udostępniający dostawcę powiązanego z konkretnym tokenem, aby dowiedzieć się, czy urządzenie obsługuje ten token.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

TokenProviderHelper ()

Metody publiczne

static ITokenProvider getTokenProvider ( TokenProperty param)

Zwraca ITokenProvider powiązany z żądanym tokenem.

Konstruktorzy publiczni

Pomocnik dostawcy tokenu

public TokenProviderHelper ()

Metody publiczne

getTokenProvider

public static ITokenProvider getTokenProvider (TokenProperty param)

Zwraca ITokenProvider powiązany z żądanym tokenem.

Parametry
param TokenProperty

Zwroty
ITokenProvider