com.android.tradefed.invoker.shard

Arayüzler

IShardHelper Bir yapılandırma için benimsenecek parçalama stratejisini açıklayan bir nesnenin arabirimi.
TestlerHavuz Erişebileceğimiz ve çalıştırabileceğimiz bir test havuzunu açıklayan arayüz

sınıflar

LastShardDetector Yerel parçalamayı çalıştırırken, bazen yalnızca son parça invocationEnded(long) değerine ulaştığında bazı eylemleri yürütmek isteriz.
YerelHavuz Yerel testler havuzunun uygulanması
ÜstKırıkÇoğalt Bir aygıtın kurulumunu, parçalamanın parçası olacak diğer tüm aygıtlara çoğaltın.
ShardBuildCloner Komut satırından bir yapı bilgisi klonlamayı işleyen yardımcı sınıf.
ShardHelper Parçaları oluşturmayı ve bir çağrı için zamanlamayı işleyen yardımcı sınıf.
StrictShardYardımcısı Birlikte raporlama yapmayan katı parçalar oluşturmak için parçalama stratejisi,
TestlerHavuzPoller Bir test havuzunun tüm testlerini yürütmeye izin veren testler sarmalayıcısı.