TestyPoolPoller

public final class TestsPoolPoller
extends Object implements IRemoteTest , IConfigurationReceiver , ISystemStatusCheckerReceiver , IMetricCollectorReceiver

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.TestsPoolPoller


Opakowanie testów umożliwiające wykonanie wszystkich testów puli testów. Testy mogą być udostępniane przez innego TestsPoolPoller , dlatego wymagana jest synchronizacja.

DO ZROBIENIA: Dodaj obsługę modułu/testów tokena.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

TestsPoolPoller ( ITestsPool testsPool, CountDownLatch tracker)

Ctor, w którym dostępna jest pula IRemoteTest .

Metody publiczne

void run ( TestInformation info, ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

void setLogRegistry ( ILogRegistry registry)
void setMetricCollectors ( collectors) setMetricCollectors ( collectors)

Ustawia listę IMetricCollector zdefiniowanych dla przebiegu testu.

void setSystemStatusChecker ( systemCheckers) setSystemStatusChecker ( systemCheckers)

Ustawia ISystemStatusChecker s z konfiguracji testu.

Konstruktorzy publiczni

TestyPoolPoller

public TestsPoolPoller (ITestsPool testsPool, 
        CountDownLatch tracker)

Ctor, w którym dostępna jest pula IRemoteTest .

Parametry
testsPool ITestsPool : Pula wszystkich testów ITestsPool .

tracker CountDownLatch : udostępniono ERROR(/CountDownLatch) , aby uzyskać liczbę uruchomionych ankiet.

Metody publiczne

uruchomić

public void run (TestInformation info, 
        ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

Parametry
info TestInformation : Obiekt TestInformation zawierający informacje przydatne do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testów

Rzuca
DeviceNotAvailableException

ustaw konfigurację

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

Parametry
configuration IConfiguration

setLogRegistry

public void setLogRegistry (ILogRegistry registry)

Parametry
registry ILogRegistry

setMetricCollectors

public void setMetricCollectors ( collectors)

Ustawia listę IMetricCollector zdefiniowanych dla przebiegu testu.

Parametry
collectors

setSystemStatusChecker

public void setSystemStatusChecker ( systemCheckers)

Ustawia ISystemStatusChecker s z konfiguracji testu.

Parametry
systemCheckers