ShardBuildCloner

public class ShardBuildCloner
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.ShardBuildCloner


Bir derleme bilgisini komut satırından klonlamayı işleyen yardımcı sınıf. Shard, herhangi bir şey indirmek yerine ExistingBuildProvider kullanarak yapı bilgisini doğrudan alacaktır.

Özet

kamu inşaatçılar

ShardBuildCloner ()

Genel yöntemler

static void cloneBuildInfos ( IConfiguration fromConfig, IConfiguration toConfig, TestInformation testInfo)

Sharded yapılandırma oluşturma sağlayıcısını ExistingBuildProvider olarak ayarlamak için yardımcı.

kamu inşaatçılar

ShardBuildCloner

public ShardBuildCloner ()

Genel yöntemler

klonBuildInfos

public static void cloneBuildInfos (IConfiguration fromConfig, 
        IConfiguration toConfig, 
        TestInformation testInfo)

Sharded yapılandırma oluşturma sağlayıcısını ExistingBuildProvider olarak ayarlamak için yardımcı.

parametreler
fromConfig IConfiguration : Orijinal yapılandırma

toConfig IConfiguration : komut satırından yeniden oluşturulan klonlanmış yapılandırma.

testInfo TestInformation : Üst parçanın TestInformation