ShardBuildCloner

public class ShardBuildCloner
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.ShardBuildCloner


Klasa pomocnicza, która obsługuje klonowanie informacji o kompilacji z wiersza poleceń. Shard otrzyma informacje o kompilacji bezpośrednio, używając ExistingBuildProvider zamiast czegokolwiek pobierać.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ShardBuildCloner ()

Metody publiczne

static void cloneBuildInfos ( IConfiguration fromConfig, IConfiguration toConfig, TestInformation testInfo)

Pomocnik do ustawiania dostawcy kompilacji konfiguracji podzielonej na fragmenty na ExistingBuildProvider .

Konstruktorzy publiczni

ShardBuildCloner

public ShardBuildCloner ()

Metody publiczne

cloneBuildInfos

public static void cloneBuildInfos (IConfiguration fromConfig, 
        IConfiguration toConfig, 
        TestInformation testInfo)

Pomocnik do ustawiania dostawcy kompilacji konfiguracji podzielonej na fragmenty na ExistingBuildProvider .

Parametry
fromConfig IConfiguration : Oryginalna konfiguracja

toConfig IConfiguration : sklonowana konfiguracja odtworzona z wiersza poleceń.

testInfo TestInformation : TestInformation fragmentu nadrzędnego