ÜstKırıkÇoğalt

public class ParentShardReplicate
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.invoker.shard.ParentShardReplicate


Bir aygıtın kurulumunu, parçalamanın parçası olacak diğer tüm aygıtlara çoğaltın.

Özet

Kamu inşaatçıları

ParentShardReplicate ()

Genel yöntemler

static void replicatedSetup ( IConfiguration config, IKeyStoreClient client)

Bir cihazın kurulumunu, parçalamanın hedefleyeceği sayıda cihaza klonlayın.

Kamu inşaatçıları

ÜstKırıkÇoğalt

public ParentShardReplicate ()

Genel yöntemler

çoğaltılmışKurulum

public static void replicatedSetup (IConfiguration config, 
                IKeyStoreClient client)

Bir cihazın kurulumunu, parçalamanın hedefleyeceği sayıda cihaza klonlayın.

parametreler
config IConfiguration : Çoğaltmayı taşıyacak yapılandırma.

client IKeyStoreClient : Anahtar deposu istemcisi.