Replikacja elementu nadrzędnego

public class ParentShardReplicate
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.ParentShardReplicate


Replikuj konfigurację jednego urządzenia na wszystkie inne urządzenia, które będą częścią fragmentowania.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ParentShardReplicate ()

Metody publiczne

static void replicatedSetup ( IConfiguration config, IKeyStoreClient client)

Sklonuj konfigurację jednego urządzenia na dowolną liczbę urządzeń, do których będzie kierowane fragmentowanie.

Konstruktorzy publiczni

Replikacja elementu nadrzędnego

public ParentShardReplicate ()

Metody publiczne

replikowana konfiguracja

public static void replicatedSetup (IConfiguration config, 
                IKeyStoreClient client)

Sklonuj konfigurację jednego urządzenia na dowolną liczbę urządzeń, do których będzie kierowane fragmentowanie.

Parametry
config IConfiguration : konfiguracja, która będzie przenosić replikację.

client IKeyStoreClient : Klient magazynu kluczy.