IShardHelper

public interface IShardHelper

com.android.tradefed.invoker.shard.IShardHelper


Bir yapılandırma için benimsenecek parçalama stratejisini tanımlayan bir nesnenin arayüzü.

Özet

Herkese açık yöntemler

abstract boolean shardConfig ( IConfiguration config, TestInformation testInfo, IRescheduler rescheduler, ITestLogger logger)

Mümkünse, parçalayın ve parçayı yeniden planlayın.

Herkese açık yöntemler

shardConfig

public abstract boolean shardConfig (IConfiguration config, 
        TestInformation testInfo, 
        IRescheduler rescheduler, 
        ITestLogger logger)

Mümkünse parçayı parçalayın ve yeniden planlayın.

Parametreler
config IConfiguration : çalıştırılacak bir IConfiguration .

testInfo TestInformation : mevcut çağrının TestInformation .

rescheduler IRescheduler : IRescheduler yeniden IRescheduler .

logger ITestLogger

İadeler
boolean Yapılandırma parçalanmışsa doğrudur. aksi takdirde false.