com.android.tradefed.invoker.logger

Sınıflar

Geçerli Çağrı Çağrının herhangi bir yerinde yararlı olan geçerli çağrı bilgilerini izleyen ve sağlayan bir sınıf.
ÇağrıYerel <T> Bu sınıf, çağrı kapsamı değişkenleri sağlar.
InvokasyonMetricLogger Bazı ölçümleri günlüğe kaydetmeye yönelik çağrıya yönelik bir yardımcı program sınıfı.
TfObjectTracker Farklı Ticaret Federasyonu nesnelerinin kullanımını izlemeye yönelik bir yardımcı program.

Numaralandırmalar

CurrentInvokasyon.InvokasyonInfo Çağrı için her zaman dolduracağımız bazı özel adlandırılmış anahtarlar.
CurrentInvokasyon.IsolationGrade İzolasyon düzeyini açıklar
InvokasyonMetricLogger.InvokasyonGroupMetricKey Gruplandırma, birden fazla grubun aynı anahtar altında kaydedilmesine olanak tanır.
InvokasyonMetricLogger.InvokasyonMetricKey Çağrı için her zaman dolduracağımız bazı özel adlandırılmış anahtarlar.