com.android.tradefed.invoker.logger

sınıflar

Geçerli Çağrı Çağrının içinde herhangi bir yerde yararlı olan geçerli çağrı bilgilerini izleyen ve sağlayan bir sınıf.
ÇağırmaYerel <T> Bu sınıf, çağırma kapsamı değişkenleri sağlar.
ÇağırmaMetrik Kaydedici Bazı ölçümleri günlüğe kaydetmek için bir çağrı için bir yardımcı program sınıfı.
TfObjectTracker Farklı Trade Federasyon nesnelerinin kullanımını izlemek için bir yardımcı program.

Numaralandırmalar

CurrentInvocation.InvocationInfo Çağrı için her zaman dolduracağımız bazı özel adlandırılmış anahtarlar.
CurrentInvocation.IsolationGrade İzolasyon seviyesini açıklar
InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey Gruplama, aynı anahtar altında birkaç grubun günlüğe kaydedilmesine izin verir.
InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey Çağrı için her zaman dolduracağımız bazı özel adlandırılmış anahtarlar.