InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey

public static final enum InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey
extends Enum< InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.invoker.logger.InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey >
com.android.tradefed.invoker.logger.InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey


Grupowanie umożliwia logowanie kilku grup pod tym samym kluczem.

Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey INCREMENTAL_FLASHING_PATCHES_SIZE

InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey INCREMENTAL_FLASHING_TARGET_SIZE

InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey LAB_PREPARER_SETUP_LATENCY

InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey LAB_PREPARER_TEARDOWN_LATENCY

InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey MULTI_TARGET_PREPARER_TEARDOWN_LATENCY

InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey TARGET_PREPARER_SETUP_LATENCY

InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey TARGET_PREPARER_TEARDOWN_LATENCY

InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey TEST_TYPE_COUNT

Metody publiczne

boolean shouldAdd ()
String toString ()
static InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey valueOf (String name)
static final InvocationGroupMetricKey[] values ()

Wartości wyliczeniowe

INCREMENTAL_FLASHING_PATCHES_SIZE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey INCREMENTAL_FLASHING_PATCHES_SIZE

INCREMENTAL_FLASHING_TARGET_SIZE

public static final InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey INCREMENTAL_FLASHING_TARGET_SIZE

LAB_PREPARER_SETUP_LATENCY

public static final InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey LAB_PREPARER_SETUP_LATENCY

LAB_PREPARER_TEARDOWN_LATENCY

public static final InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey LAB_PREPARER_TEARDOWN_LATENCY

MULTI_TARGET_PREPARER_TEARDOWN_LATENCY

public static final InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey MULTI_TARGET_PREPARER_TEARDOWN_LATENCY

TARGET_PREPARER_SETUP_LATENCY

public static final InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey TARGET_PREPARER_SETUP_LATENCY

TARGET_PREPARER_TEARDOWN_LATENCY

public static final InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey TARGET_PREPARER_TEARDOWN_LATENCY

TEST_TYPE_COUNT

public static final InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey TEST_TYPE_COUNT

Metody publiczne

powinien dodać

public boolean shouldAdd ()

Zwroty
boolean

doString

public String toString ()

Zwroty
String

wartość

public static InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey

wartości

public static final InvocationGroupMetricKey[] values ()

Zwroty
InvocationGroupMetricKey[]