YürütülmemişTestReporterKonu

public class UnexecutedTestReporterThread
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.UnexecutedTestReporterThread


Yürütülmemiş tüm testlerin raporlanmasıyla ilgilenen ileti dizileri.

Özet

Genel yöntemler

void run ()

Genel yöntemler

koşmak

public void run ()