İcra EdilmemişTestReporterThread

public class UnexecutedTestReporterThread
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.UnexecutedTestReporterThread


Yürütülmemiş tüm testleri raporlamakla ilgilenen konular.

Özet

Herkese açık yöntemler

void run ()

Herkese açık yöntemler

Çalıştırmak

public void run ()