Niewykonany wątek ReporteraTest

public class UnexecutedTestReporterThread
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.UnexecutedTestReporterThread


Wątki, które zajmują się raportowaniem wszystkich niezrealizowanych testów.

Streszczenie

Metody publiczne

void run ()

Metody publiczne

uruchomić

public void run ()