ITestInvocation.ExitInformation

public static class ITestInvocation.ExitInformation
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.ITestInvocation.ExitInformation


Reprezentuje pewne informacje wyjściowe dla wywołania.

Streszczenie

Pola

public CommandRunner.ExitCode mExitCode

public Throwable mStack

Konstruktorzy publiczni

ExitInformation ()

Pola

mKodWyjścia

public CommandRunner.ExitCode mExitCode

mStos

public Throwable mStack

Konstruktorzy publiczni

Wyjdź z informacji

public ExitInformation ()