IPrzesunięcie harmonogramu

public interface IRescheduler

com.android.tradefed.invoker.IRescheduler


Interfejs do zmiany harmonogramu konfiguracji do przyszłego wykonania.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract boolean rescheduleCommand ()

Zmień harmonogram wykonania polecenia w przyszłości.

abstract boolean scheduleConfig ( IConfiguration config)

Planuje konfigurację do przyszłego wykonania.

Metody publiczne

przełożyćpolecenie

public abstract boolean rescheduleCommand ()

Zmień harmonogram wykonania polecenia w przyszłości.

Polecenie powinno uwzględniać ICommandOptions#getLoopTime() i planować wykonanie polecenia z odpowiednim opóźnieniem.

Zwroty
boolean true , jeśli pomyślnie przełożono harmonogram wykonania polecenia. inaczej false

konfiguracja harmonogramu

public abstract boolean scheduleConfig (IConfiguration config)

Planuje konfigurację do przyszłego wykonania.

Parametry
config IConfiguration : IConfiguration do uruchomienia

Zwroty
boolean true , jeśli konfiguracja została pomyślnie przełożona. inaczej false