com.android.tradefed.host

Arayüzler

IHostSeçenekleri Ana bilgisayar seçenekleri tutucu arayüzü.
IHostResourceManager Yönetici ana bilgisayar kaynağına arayüz.

Sınıflar

Ana Bilgisayar Seçenekleri Ana makine seçenekleri tutucu sınıfı.
LocalHostResourceManager Yönetici ana bilgisayar kaynağı.

Numaralandırmalar

IHostOptions.PermitLimitType Olası izin sınırlayıcılarını açıklayan numaralandırma