com.android.tradefed.host

Arayüzler

IHostOptions Ana bilgisayar seçenekleri tutucu arayüzü.
IHostResourceManager Yönetici ana bilgisayar kaynağına arayüz.

sınıflar

HostOptions Ana bilgisayar seçenekleri tutucu sınıfı.
LocalHostResourceManager Yönetici ana bilgisayar kaynağı.

Numaralandırmalar

IHostOptions.PermitLimitType Olası izin sınırlayıcılarını açıklayan numaralandırma