Menedżer zasobów GCSHost

public class GCSHostResourceManager
extends LocalHostResourceManager

java.lang.Object
com.android.tradefed.host.LocalHostResourceManager
com.android.tradefed.host.gcs.GCSHostResourceManager


Pobierz zasób hosta z GCS (przechowywanie w chmurze Google).

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

GCSHostResourceManager ()

Metody chronione

void clearHostResource (String name, File localFile)

Wyczyść lokalny zasób hosta.

File fetchHostResource (String name, String value)

Pobierz zasób hosta do pliku lokalnego z GCS.

Konstruktorzy publiczni

Menedżer zasobów GCSHost

public GCSHostResourceManager ()

Metody chronione

clearHostResource

protected void clearHostResource (String name, 
        File localFile)

Wyczyść lokalny zasób hosta.

Parametry
name String : identyfikator zasobu hosta.

localFile File : plik lokalny.

pobierzHostResource

protected File fetchHostResource (String name, 
        String value)

Pobierz zasób hosta do pliku lokalnego z GCS.

Parametry
name String : nazwa zasobu hosta.

value String : ścieżka zdalna zasobu hosta.

Zwroty
File plik lokalny.

Rzuty
ConfigurationException