GCSHostResourceManager

public class GCSHostResourceManager
extends LocalHostResourceManager

java.lang.Object
com.android.tradefed.host.LocalHostResourceManager
com.android.tradefed.host.gcs.GCSHostResourceManager


GCS'den (Google bulut depolama) ana bilgisayar kaynağını indirin.

Özet

Kamu inşaatçılar

GCSHostResourceManager ()

Korumalı yöntemler

void clearHostResource (String name, File localFile)

Yerel bir ana bilgisayar kaynağını temizleyin.

File fetchHostResource (String name, String value)

Ana bilgisayar kaynağını GCS'den yerel bir dosyaya indirin.

Kamu inşaatçılar

GCSHostResourceManager

public GCSHostResourceManager ()

Korumalı yöntemler

clearHostResource

protected void clearHostResource (String name, 
        File localFile)

Yerel bir ana bilgisayar kaynağını temizleyin.

Parametreler
name String : ana bilgisayar kaynağının kimliği.

localFile File : yerel dosya.

fetchHostResource

protected File fetchHostResource (String name, 
        String value)

Ana bilgisayar kaynağını GCS'den yerel bir dosyaya indirin.

Parametreler
name String : ana bilgisayar kaynağının adı.

value String : ana bilgisayar kaynağının uzak yolu.

İadeler
File yerel dosya.

Atar
ConfigurationException