IHostResourceManager

public interface IHostResourceManager

com.android.tradefed.host.IHostResourceManager


Interfejs do zasobu hosta menedżera.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract void cleanup ()

Wyczyść zasoby hosta.

abstract File getFile (String name)

Pobierz lokalny plik zasobów hosta według identyfikatora zasobu.

abstract void setup ()

Skonfiguruj zasoby hosta.

Metody publiczne

posprzątać

public abstract void cleanup ()

Wyczyść zasoby hosta.

dostać plik

public abstract File getFile (String name)

Pobierz lokalny plik zasobów hosta według identyfikatora zasobu.

Parametry
name String : identyfikator zasobu hosta.

Zwroty
File Plik lokalny zasobu hosta.

organizować coś

public abstract void setup ()

Skonfiguruj zasoby hosta. Zasoby hosta mogą pochodzić z różnych miejsc, zdalnych w chmurze lub plików lokalnych. Interfejs ten zapewnia ujednolicony sposób pozyskiwania potrzebnych zasobów hosta. instalator powinien poprawnie pobrać pliki do lokalnego, a później przehandlowany może uzyskać lokalny plik na podstawie nazwy zasobu hosta poprzez getFile.

Rzuca
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
ConfigurationException