com.android.tradefed.hatası

Arayüzler

IHarnessException Donanım istisnaları tarafından uygulanacak donanım istisnası arabiriminin açıklaması.

sınıflar

HarnessException Kablo demeti içinde oluşturulan istisna için temel istisna sınıfı.
HarnessRuntimeException