com.android.tradefed.error

Arayüzler

IHarnessException Kablo demeti istisnaları tarafından uygulanacak kablo demeti istisnası arayüzünün açıklaması.

Sınıflar

Koşum İstisnası Kablo demeti içinde oluşturulan istisna için temel istisna sınıfı.
Kablo DemetiIOException Dosya sorunlarını taşımaya yardımcı olan koşum istisnası.
HarnessRuntimeException