com.android.tradefed.device.recovery

Sınıflar

BatteryRechargeDeviceRecovery Cihazın pil seviyesi belirli bir eşiğin altına düştüğünde bir komutun tetiklenmesine izin verin.
BatteryUnavailableDeviceRecovery Pil seviyesi mevcut değilse bir yapılandırmayı tetikleyecek kurtarma denetleyicisi.
RunConfigDeviceRecovery Kurtarma adımını gerçekleştirmek için ticari bir yapılandırmayı çalıştırmak için genel temel IMultiDeviceRecovery .
UsbResetMultiDeviceRecovery Çevrimdışı cihazlar için USB veri yollarını sıfırlayan bir IMultiDeviceRecovery .
UsbResetRunConfigRecovery Bir cihazın USB'sini sıfırlamak için bir komut tetiklemeye izin ver