Pil KullanılamıyorCihaz Kurtarma

public class BatteryUnavailableDeviceRecovery
extends RunConfigDeviceRecovery

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.device.recovery.RunConfigDeviceRecovery
com.android.tradefed.device.recovery.BatteryUnavailableDeviceRecovery


Pil seviyesi mevcut değilse bir yapılandırmayı tetikleyecek kurtarma denetleyicisi.

Özet

Kamu inşaatçıları

BatteryUnavailableDeviceRecovery ()

Genel yöntemler

boolean shouldSkip ( IManagedTestDevice device)

Ekstra kontroller yaparak belirli bir cihazda kurtarma işlemini atlama şansı.

Kamu inşaatçıları

Pil KullanılamıyorCihaz Kurtarma

public BatteryUnavailableDeviceRecovery ()

Genel yöntemler

atlamalı

public boolean shouldSkip (IManagedTestDevice device)

Ekstra kontroller yaparak belirli bir cihazda kurtarma işlemini atlama şansı.

parametreler
device IManagedTestDevice : Kurtarma için düşünülen IManagedTestDevice .

İadeler
boolean Kurtarma işleminin atlanması gerekiyorsa doğrudur.