Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措
此页面由 Cloud Translation API 翻译。
Switch to English

TemperatureCollector

public class TemperatureCollector
extends ScheduledDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.ScheduledDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.TemperatureCollector


Minimum ve maksimum cihaz sıcaklığını ölçmek için bir ScheduledDeviceMetricCollector . Cihazın aşırı ısınıp ısınmadığını izlemek için uzun süreli performans testleri için kullanışlıdır.

özet

Kamu kurucuları

TemperatureCollector ()

Kamu kurucuları

TemperatureCollector

public TemperatureCollector ()