Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措
此页面由 Cloud Translation API 翻译。
Switch to English

PagetypeInfoMetricCollector

public class PagetypeInfoMetricCollector
extends ScheduledDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.ScheduledDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.PagetypeInfoMetricCollector


Düzenli aralıklarla ücretsiz sayfa sayımlarını toplamak için bir ScheduledDeviceMetricCollector .

özet

Kamu kurucuları

PagetypeInfoMetricCollector ()

Kamu kurucuları

PagetypeInfoMetricCollector

public PagetypeInfoMetricCollector ()